زبان

Home / زبان

نیازمندی‌های زبان در چهار کشور ایتالیا، کانادا، آلمان و اسپانیا

ایتالیا

امکان تحصیل به زبان‌های انگلیسی و ایتالیایی در دانشگاه‌های ایتالیا وجود دارد. آزمون‌های معتبر مورد پذیرش دانشگاه‌های ایتالیا و همچنین مؤسسات برگزارکننده این آزمون‌ها در ادامه آمده است:

آزمون‌های ايتاليايی مورد پذيرش در دانشگاه‌های ايتاليا

CILS ο
CELI ο

آزمون‌های ايتاليايیسطوح مختلفمحتوامؤسسه‌های برگزار كننده زمان برگزاری
CILS
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
چيلز
A1 تا C2بخش شنيداری
بخش خواندن يا درک مطلب
بخش گرامر
بخش نوشتاری
بخش مكالمه
مدرسه‌ی ايتاليايی‌ها
http://www.scuolaitalianatehran.com/
ژوئن
دسامبر
CELI
Certificato di) Conoscenza della Lingua Italiana)
چلي
A1 تا C2درك مطلب متن‌های نوشتاری
توليد متن‌های نوشتاری
درك مطلب متن‌هاي صوتی
آزمون شفاهی
مؤسسه‌ی سخن سرايان (اصفهان)
http://www.sokhansarayan.com

مجتمع فنی تهران
www.mft.info/
مارچ
جون
نوامبر

آزمون‌های انگليسی مورد پذيرش در دانشگاه‌های ايتاليا

TOEFL ο
IELTS ο

کانادا

امکان تحصیل به دو زبان انگلیسی و فرانسه در دانشگاه‌های کانادا وجود دارد. آزمون‌های معتبر مورد پذیرش دانشگاه‌های کانادا و مؤسسات برگزارکننده این آزمون‌ها در ادامه آمده است:

آزمون‌های انگليسی مورد پذيرش در دانشگاه‌های كانادا

IELTS ο
TOEFL ο

آزمون‌های فرانسه  مورد پذيرش در دانشگاه‌های كانادا

DALF ο
DELF ο
TEF ο
TCF ο

آزمون‌هامحتوامحل برگزاری
DALF
اين آزمون ديپلم پيشرفته زبان فرانسه است.
براي تحصيل تنها DELF tout public مورد قبول است.
درك شنيداری
درك مطلب
درك نوشتاری
درك شفاهی
قطب رواندی
http://www.ghotbravandi.ac.ir
مركز زبان فرانسه
www.Clf-teh.org
DELF
اين آزمون ديپلم مقدماتي زبان فرانسه است.
درك شنيداری
درك مطلب
درك نوشتاری
درك شفاهی
قطب رواندی
http://www.ghotbravandi.ac.ir

مركز زبان فرانسه
www.Clf-teh.org
TEFدرك كتبی نوشتاری
درك شفاهی شنيداری
واژه سازی و جمله سازی
نگارش بيان شفاهی

دانشگاه تهران
www.utfrench-tef.ir

مؤسسه‌ی كوثر اصفهان
www.kowsarinstitute.com/tef/

مؤسسه‌ی فرهنگ سينا
www.farhangsina.com

مؤسسه‌ی علامه قطب رواندی
www.ghotbravandi.ac.ir
TCFفهم گفتاری
تسلط بر ساختارهای زبان
فهم نوشتاری
بيان شفاهی
بيان نوشتاری
مركز زبان فرانسه
www.Clf-teh.org

اسپانیا

زبان‌های تدریس در دانشگاه‌های اسپانیا، انگلیسی و اسپانیولی می‌باشد. اما حتی اگر قصد دارید به زبان انگلیسی تحصیل کنید دانشگاه‌ها برای سهولت زندگیِ شما در اسپانیا دوره‌هایی برای آموزش زبان اسپانیولی برگزار می‌کنند. آزمون‌های معتبر مورد پذیرش دانشگاه‌های اسپانیا و مؤسسات برگزارکننده این آزمون‌ها در ادامه آمده است:

آزمون‌های اسپانیولی مورد پذيرش در دانشگاه‌های اسپانيا

DELE ο

آزمون‌های انگليسی مورد پذيرش در دانشگاه‌های اسپانيا

IELTS ο
TOEFL ο

آزمونسطوح مختلفمحتوامرکز برگزار کننده
DELEA1 تا C2مهارت خواندن (درک مطلب)
مهارت نوشتاری
مهارت گفتاری
مهارت شنیداری
کانون زبان ایران
http://www.ili.ir/

آلمان

در دانشگاه‌های آلمان امکان تحصیل به دو زبان آلمانی و انگلیسی وجود دارد. دانشگاه‌های آلمان معمولاً دوره‌هایی برای آموزش زبان آلمانی برگزار می‌کنند. آزمون‌های معتبر مورد پذیرش دانشگاه‌های آلمان و مؤسسات برگزارکننده این آزمون‌ها در ادامه آمده است:

آزمون‌های آلمانی مورد پذيرش در دانشگاه‌های آلمان

TestDaf ο

DSH ο

آزمون‌های انگلیسی مورد پذیرش در دانشگاه‌های آلمان

TOEFL ο

IELTS ο

آزمونسطوح مختلفمحتوامرکز برگزار کننده
TestDAF B2 تا C1 خواندن و درک مفهومی
شنيدن و درک مفهومی
مهارت گفتاری
مؤسسه‌ی آموزش زبان آلمانی گوته
http://www.dsit.org.ir
ZD
Zertifikat Deutsch
A1 تا B2بخش کتبی
آزمون شنیداری
آزمون گفتاری
مؤسسه‌ی آموزش زبان آلمانی گوته
http://www.dsit.org.ir
DSHتنها توسط دانشگاه‌های کشور آلمان برگزار می‌شود.

مراکز برگزارکننده آزمون‌های تافل و آیلتس

اکثر رشته‌ها در دانشگاه‌های دنیا به زبان انگلیسی تدریس می‌شوند. امکان تحصیل به زبان انگلیسی در کشورهایی که حتی زبان رسمی آن‌ها متفاوت است نیز وجو دارد. مانند آلمان، اسپانیا و ایتالیا. معمولاً برای ورود به این دانشگاه‌ها ارائه مدرک زبان ضروری است. دو آزمون زبان IELTS و TOEFL در سراسر دانشگاه‌های دنیا دارای اعتباراند. مؤسسات برگزارکننده و همچنین برخی از ویژگی‌های این آزمون‌ها در جدول زیر آمده است:

TOFELIELTS 
(Test of English as a Foreign Language)(International English Language Testing System)

علامه سخن
http://www.asmdi.ir

مركز زبان آريانپور
http://aryanpour.academy/

دانشگاه آزاد اسلامي
http://azad.ac.ir/fa

سازمان سنجش
www.sanjesh.org/group.aspx?gid=7

اميربهادر
www.amirbahador.com/

دانشگاه اصفهان
openlearn.iut.ac.ir/mod/page/view.php?id=167

دانشگاه شيراز
shirazu.ac.ir/fa/node/1722

دانشگاه تبريز
international.tabrizu.ac.ir/

موسسه‌ي آموزش عالي جيرفت
www.javid.ac.ir/toefl/


آیلتس تهران
www.ieltstehran.com

دانشگاه آزاد اسلامی
 http://english.iau.ac.ir/ielts

مؤسسه آموزش عالی عصر دین و دانش
http://www.ieltsadd.ir

مؤسسه فرهنگی و هنری ایرسافام
http://ielts.irsafam.com

مؤسسه شکوه سمنان
http://www.semnan-ielts.irمؤسسه شکوه تهران
http://ielts.shokouh.com

مؤسسه پارسیان
http://www.ielts-parsian.ir

Test centers
215 دلاریک میلیون و 45 هزار تومانPrice
Two formats: TOFEL IBT (internet- based test) and TOFEL PBT (paper-based test)Two versions: The Academic module and The General Training moduleVersions & format
Not in the same MonthNo minimum time frameRetaking of Test
1209.0 BandsMaximum Marks
Reading
Writing
Speaking
Listening
Reading
Writing
Speaking
Listening
Modules Tested
3 hours 10 minutes to 4 hours 20 minutes2 hours 45 minutesDuration
2 years2 yearsScore validity
Content: 2-3 student conservation and 4-6 academic speeches or discussions
Accent: Mostly American accent

Length: 40-60 minutes
Content: 1 social conservation, 1 social speech, 1 academic conservation and 1 academic speech
Accent: Mostly British accent

Length: 40 minutes
Listening
Content: 4-6 academic passages

Length: 60-100 minutes
Content: 3 academic
passages

Length: 60 minutes
Reading
Candidates speak into a microphone and the computer captures the audio and evaluates by a human rater

Length: 40-60 minutes
Content: 2-3 student conservation and 4-6 academic speeches or discussions
IELTS is a conversation with s a certified IELTS examiner which is recorded on an audiocassette or a digital recorder.

Length: 40 minutes

Content: 1 social conversation, 1 social speech, 1 academic conversation and 1 academic speech
Accent: mostly
Speaking Module
Section involves writing essay responses based on reading and listening tasks and support an opinion writing
Length: 50 minutes
Question are based on a diagram, graph, process or chart, or an argument
Length: 60 minutes
writing Module
NotGlobally, but few us universities prefer TOEFL scoreAcceptance
www.toefl.orgwww.ielts.orgWebsite

مقایسه­­‌ی بین GRE و GMAT:

برخی از دانشگاه‌ها ممکن است علاوه بر آزمون‌های تافل و آیلتس داشتن نمرات بالا در آزمون‌های جی‌آر‌ای (GRE) و جی‌مت (GMT)  را هم امتیاز محسوب کنند.

 GREGMAT
Test centersسازمان سنجشدر ایران برگزار نمی‌شود اما امكان شركت كردن در اين آزمون در كشورهاي همسايه وجود دارد.
www.sanjesh.org/group.aspx?gid=7

علامه‌ی سخن
www.asmdi.ir/آزمون-gre

مؤسسه‌ی آموزشی اميربهادر
www.amirbahador.org/

دانشگاه صنعتی اصفهان
openlearn.iut.ac.ir/mod/page/view.php?id=167

دانشگاه اروميه
www.urmia.ac.ir/

دانشگاه شمال در آمل
shomal.ac.ir/

دانشگاه شيراز
shirazu.ac.ir/fa/node/1722

مجتمع آموزشی گسترش انفورماتيک زنجان
gostareshinfo.com/
Price205 دلار250 دلار
Versions & formatComputre-based testComputre-based test
Modules TestedThe GRE consists of a 60-minute Analytical Writing section - with two essays at 30 minutes each. There are two 30-minute Verbal Reasoning sections. There are two 35-minute Quantitative Reasoning sections. There's also a 30-35 minute experimental section that can be either math or verbal.The GMAT consists of a 30-minute Analytic section with one essay, a 30-minute Integrated Reasoning section, a 75-minute Quantitative section and a 75- minute Verbal section.
Duration3 hours and 45 minutes3.5 hours
Score validity5 years5 years
Websitewww.gre.orgwww.mba.com/global

جدول معادل‌سازی نمرات تافل و آیلتس:

TOEFL ScoreIELTS BandTOEFL ReadingIELTS ReadingTOEFL ListeningIELTS ListeningTOEFL SpeakingIELTS SpeakingTOEFL WritingIELTS Writing
0–310–40–20–40–20–40–110–40–110–4
32–344.534.534.512–134.512–134.5
35–4554–7*54–6514–15*514–17*5
46–59*5.58–12*5.57–11*5.516–17*5.518–20*5.5
60–78*613–18*612–19*618–19*621–23*6
79–93*6.519–23*6.520–23*6.520–22*6.524–26*6.5
94–101*724–26*724–26*723*727–28*7
102–109*7.527–28*7.527*7.524–25*7.5297.5
110–114829*828*826–27*8308
115–1178.529*8.529*8.528–29*8.5308.5
118–1209309309309309