تسهیلات ارزی

Home / تسهیلات ارزی

تسهیلات ارزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در خارج از کشور

sahar tahmasbi | ۶ خرداد

با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در خارج از کشور تسهیلات ارزی مشابه

بیشتر بخوانید